Administrerende direktør Henning Lauridsen

Boligprisene svingte

2022 ble et år med sjeldent store svingninger i boligprisene.

Les mer

EIENDOM NORGE ÅRSRAPPORT 2022

SE BOLIGMARKEDET OPPSUMMERT

Styreleder Grethe Witterberg Meyer

Velfungerende boligmarked

I 2022 har Eiendom Norge gjort et viktig arbeid for et stabilt og trygt boligmarked for bransjen, samfunnet og forbrukerne.

Les mer

Hyttemarkedet 2022

FRITIDSBOLIGPRISSTATISTIKKEN

Et enda bedre boligmarked

Vi jobber for at den norske boligmodellen opprettholdes og forbedres. I 2022 har vi tatt flere steg på veien.

Les mer her

2022

Arrangementer og kurs

Ut av pandemien fikk vi endelig avholdt en rekke arrangementer i 2022.

Les mer

Møt menneskene

Disse jobbet og hadde verv i Eiendom Norge i 2022.

Les mer

Økning i antall medieoppslag

Les mer