Velfungerende boligmarked

I 2022 har Eiendom Norge gjort et viktig arbeid for et stabilt og trygt boligmarked for bransjen, samfunnet og forbrukerne.

Av Grethe Wittenberg Meier

Styreleder i Eiendom Norge og administrerende direktør i Privatmegleren AS

Etter nesten to år med pandemi og antibac ble smittvernsregel opphevet i februar og erstattet med en ny krise  – krigen i Ukraina.

Pandemien stimulerte boligmarkedet i stort i mange land, også Norge. Trolig vil det gå flere år før vi ser de volumene vi så i 2020 og 2021 i boligmarkedet og fritidsboligmarkedet.

Avhendingslova

Like fullt er det grunn til å være stolt av foreningens drøye 20 årlige historie, samt stake ut en kurs for foreningens fremtid.

Styreleder Grete Wittenberg Meier i forbindelsen slipp av Eiendom Norges boligprisstatistikk.

Foreningen, som ble stiftet under navnet Eiendomsmeglingsforetakene forening (Eff), ble etablert for å organisere og ta vare på eiendomsmeglingsforetakenes interesser i det norske samfunnet.

 

På agendaen var både bransjens rammebetingelser og eierskapet til bransjens boligprisstatistikk som ble i foreningens eie og utgivelse fra 2002.

 

20 år senere kan vi konstatere at boligprisstatistikkens rolle i det norske samfunnet er bunnsolid.

 

Få land i verden får så fersk og presis statistikk over utviklingen i boligprisene bare tre dager etter måneds slutt.

 

Dette kan vi takke et godt samarbeid i bransjen for, noe som gir et komplett datasett over boligmarkedets transaksjoner og Eiendomsverdi AS sin utvikling av en sofistikert metode.

 

Dette samarbeidet skal vi bygge videre på i fremtiden.

 

Fra den digitale Eiendom Norge konferansen i april 2021. Foto: Johnny Vaet Nordskog.

Bærekraftig boligmarked

 

Korona-pandemien viste oss viktigheten og verdien av god, presis og rask informasjon om boligmarkedets utvikling, samt hvor viktig bransjens samling i Eiendom Norge er. Dette bidro til at vi ikke fikk en krise i boligmarkedet.

 

Historisk har boligmarkedet vært gjenstand for en rekke finansielle kriser både nasjonalt og internasjonalt. Senest med den globale finanskrisen i 2007-08.

 

I Norge minnes mange med skrekk bankkrisen på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet.

 

For økonomien, samfunnet, den enkelte boligeier og selvfølgelig også eiendomsmeglingsbransjen er det viktig at finansielle kriser ikke oppstår.

 

Her spiller vi en viktig rolle og finansiell stabilitet er derfor en vesentlig del av et bærekraftig boligmarked.

 

Ingen og spesielt ikke vi, er tjent et volatilt bolig- og eiendomsmarkedet.

 

Både kort og lang sikt er alle parter best tjent med et stabilt og jevnt boligmarked.

Fra åpningen av Altinn som kommunikasjonsplattform mellom bank og eiendomsmegler i 2019.

Effektivt transaksjonssystem

 

Norge har i mange år hatt et effektivt boligmarkedet  sammenlignet med mange andre land, men de siste årene har det skjedd store ting.

 

I 2019 åpnet regjeringen for sikker kommunikasjon mellom bank og eiendomsmegler gjennom Altinn. Det ble en milepæl for digital tinglysning, og i 2021 har over 50 prosent av boligsalgene blitt tingslyst digitalt.

 

Jeg forventer dette vil vokse ytterligere i 2022.

 

Gevinsten for offentlig og privat sektor og for forbrukerne kan ikke undervurderes.

 

Vi snakker mange milliarder årlig i sparte timeverk.

 

For ikke å glemme besparelse for miljøet – vi slipper mengder med trailerlass med papir til Kartverket på Hønefoss.

 

Digital bolighandel er også grønn bolighandel.

 

Både for økt effektivitet og for miljøet blir det viktig å jobbe med digitalisering i årene som kommer.

 

Bildet viser styreleder i Eiendom Norge

Grethe Wittenberg Meier. Styreleder Eiendom Norge og administrerende direktør Privatmegleren AS

Bærekraft – mer enn et fyn-ord

 

Bærekraft er et moteord, og for Eiendom Norge skal det ikke være noe utenpåklistret.

 

Derfor har et bærekraftig boligmarked for oss minst tre pilarer:

 

  • Finansiell bærekraft: Et stabil, trygt og sunt boligmarked.
  • Digital bærekraft: Et mer effektivt og digitalt transaksjonssystem som bidrar til lavere klimagassutslipp.
  • Sosial bærekraft: Selveierlinjen i Norge må bevares og videreutvikles.

 

I 2021 har Eiendom Norge styre startet arbeidet med en ny strategi for foreningen.

 

Bærekraft blir et sentralt begrep, og vi vil bygge videre på det gode arbeidet i foreningen både i 2021 og gjennom flere år.