Administrerende direktør Henning Lauridsen

Nytt mønster i boligmarkedet

2023 ble nok et år med moderat utvikling i boligprisene.

Les mer her

EIENDOM NORGE ÅRSRAPPORT 2023

SE BOLIGMARKEDET OPPSUMMERT

Styreleder Grethe Witterberg Meyer

Velfungerende boligmarked

I 2023 har Eiendom Norge arbeidet med XXX.

Les mer

Hyttemarkedet 2023

FRITIDSBOLIGPRISSTATISTIKKEN

Et enda bedre boligmarked

I 2023 har Eiendom Norge tatt flere steg på veien for å verdens beste boligmarked enda bedre.

Les mer her

2023

Arrangementer og kurs

I 2023 arrangerte vi en rekke konferanser, frokostmøter og debatter. Nytt av året var egne poenggivende fagkonferanser for eiendomsmeglingsbransjen.

Les mer

Møt menneskene

Disse jobbet og hadde verv i Eiendom Norge i 2023.

Les mer

Økning i antall medieoppslag

Les mer her