KOMMUNIKASJON

Eiendom Norge er en av landets mest omtalte organisasjoner.

Hver nordmann konsumerte i 2023 i snitt 89 medieoppslag om eller med Eiendom Norge.

Antall medieoppslag i 2023 økte med 11 % fra 2022.

Henning Lauridsen på pressekonferanse i desember 2023.

Det er stor interesse for Eiendom Norges pressekonferanser. Her fra pressekonferansen for prognosen for 2024. Foto: Eiendom Norge.

Boligprisstatistikken er navet i Eiendom Norges kommunikasjon og posisjon i det norske samfunnet.

Eiendom Norge er en av landets mest omtalte organisasjoner.

 

Boligprisstatistikken er navet i Eiendom Norges kommunikasjon og posisjon i det norske samfunnet.

 

Omtalen av Eiendom Norge har hatt god vekst de siste årene og den økte ca. 30 prosent fra 2020 til 2022. I 2023 har det vært en ytterligere økning. I 2023 ble Eiendom Norge omtalt i 4569 medieoppslag, opp fra 4124 oppslag i 2022.

 

Dekningen av boligprisstatistikken er jevnt over stor og stabil. I 2023 var også temaene sykepleierindeksen, boligbyggingskrisen, skattereform, presset i leiemarkedet, utlånsforskriften og prognosen noe vi fikk mye oppmerksomhet rundt.

 

I 2023 har det også vært en økende tendens til at aktører kobler egne medie-utspill til våre. Det gjelder særlig prognosen og slipp av leieprisstatistikken.

 

Samlet økte omtalen av foreningen fra 4124 medieoppslag i 2022 til 4569 medieoppslag i 2023.

Konjunkturmønster 

 

Gjennom året følger mediedekningen et klart mønster med en topp med publiseringen av boligprisstatistikken den tredje virkedagen hver måned, og i snitt skaper pressemeldingen og pressekonferansen for statistikken om lag 100 medieoppslag per måned.

 

Interessen for statistikken er imidlertid konjunkturavhengig. Uro i boligmarkedet eller oppsiktsvekkende tall gir stor oppmerksomhet, på lik linje med at interessen er mindre om sommeren når det er lite aktivitet i boligmarkedet.

 

I tillegg får Eiendom Norges øvrig statistikker mye oppmerksomhet. Det gjelder særlig fritidsboligprisstatistikken og regionsrapportene. Strategisk er det et mål at disse statistikkene skal legge til rette for ansatte hos våre medlemmer får profilere seg i mediene.
 

I 2023 har det også vært en økende tendens til at aktører kobler egne medie-utspill til våre. Det gjelder særlig prognosen og slipp av leieprisstatistikken.

 

Samlet økte omtalen av foreningen fra 4124 medieoppslag i 2022 til 4569 medieoppslag i 2023.

Pressekonferanser
Eiendom Norge arrangerte 12 pressekonferanser for den månedlige boligprisstatistikken i 2023. I tillegg ble det arrangert pressekonferanse for prognosen for boligmarkedet i desember.

 

Nytt av året er egen tv-produksjon av pressekonferansen i kombinasjon med talkshow med gjester i eget studio i våre egne lokaler.

 

Tidligere ble strømmesendingen av pressekonferansen produsert av NTB. Første egen sending var i mars og det ble produsert ni direktesendinger i egen regi av Boligbobla TV med boligprisstatistikken i 2023. Sendingene hadde 18 gjester fra bransjen og boligutviklere.

 

Det ble også arrangert presseslipp for Sykepleierindeksen i samarbeid med Eiendomsverdi i januar på Kulturhuset i Oslo og i august under Boligdagen på Arendalsuka. Sistnevnte ble også strømmet på Boligbobla TV.

Eiendom Norge direktør Henning Lauridsen intervjues av TV2 i forbindelse med slipp av Sykepleierindeksen på Arendalsuka i august 2023. Foto: Eiendom Norge.

Boligbobla podkast og TV

Med overgangen til eget studio og muligheten for økt produksjon av både podkast og tv ble det i 2023 produsert 27 episoder av podkasten Boligbobla, hvorav storparten i kombinasjon med tv-sendinger på Boligbobla TV. Det er nesten en dobling fra 2022.

 

Nytt av året er at podkasten og tv-sendingen produseres nå først som direktesending med distribusjon på eiendomnorge.no og i alle sosiale medie-kanaler. Deretter distribueres sendingene som podkast. Distribusjonen som podkast er fortsatt største kanal, og bare i Spotify (som står for 40 prosent av lyttetallene) har podkasten rundt 2500 abonnementer.

 

I 2023 fikk podkasten 85000 tusen lytt pluss seere i sosiale medier og youtube. Totalt over 100 000 lytt/seere gjennom året. Dette er en betydelig økning fra 2022 da podkasten hadde 45000 lytt og ingen seere.

Tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg besøkte Boligbobla i april 2023. Foto: Eiendom Norge.

 

Tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg besøkte Boligbobla i april 2023. Foto: Eiendom Norge.

Antagelig er antall seere på et høyere nivå, da visninger på eiendomnorge.no via youtube kun teller som en. Eksponeringen av Boligbobla TV er antagelig også lagt høyere gitt hvor mange besøkende det er på nettsiden og da særlig i forbindelsen med slipp av boligpristatistikken.

 

Totalt hadde vi 45 gjester på besøk i studioet vårt gjennom 2023. Både tidligere statsminister Erna Solberg (H) og tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen gjestet podkasten.

 

Boligbobla er en av Norges 200 mest lyttede podkaster, og den er høyt på listen over norske økonomipodkaster, og har vaket rundt å være den 10-12 største økonomipodkasten på podtoppen gjennom året. På plassene over ligger hovedsakelig podkastene til norske mediehus.

Våre egne kanaler

Eiendom Norge kommuniserer med jevn frekvens til våre medlemmer og følgere via våre nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier.

Fra 1. januar til 31. desember 2023 hadde eiendomnorge.no omlag 400 000 unike besøkende. Det er stabilt fra året før.

 

Storpartene av besøkende går rett til forsiden og/eller direkte til boligprisstatistikk-siden.

 

Derfor er videoløsningen som ble etablert på nettsiden i 2023 satt på disse to sidene for størst eksponering.

 

Våre nyhetsbrev er en viktig kilde til å spre informasjon og å drive trafikk til nettsiden, og i 2022 sendte vi en rekke eksterne nyhetsbrev. Cirka 3100 personer abonnerer på disse nyhetsbrevene. Leserfrekvensen er på om lag 35 prosent.

 

Flere følgere

 

Eiendom Norge er aktivt til stede i sosiale medier, henholdsvis Twitter, Facebook, Linkedin og Instagram.

I løpet av året som har gått har Eiendom Norge fått en liten økning i antall følgere i sosiale medier.

 

Twitter fra 3243 til 3347.

 

LinkedIn-profil fra 4597 til 5315 følgere.

 

Facebook fra 2422 til 2556 følgere.

 

Instagram fra 1415 til 1531.

Innspilling av Boligbobla om boligskatt i januar 2023 med tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen og forsker Kasper Kragh Balke (UiO)

Boligbobla når flere

 

I 2022 ble det produsert 15 episoder. Podkasten fikk om lag 45 000 lytt i 2022, en økning på nesten 30 prosent fra 2021.

 

Lyttertallene har nå stabilisert seg på et snitt over 2000 lytt per episode, og Boligbobla er en av Norges 200 mest lyttede podkaster.

Boligbobla 2023 100 000
Boligbobla 2022 45 000
Boligbobla 2021 35 000
Boligbobla 2020 30 000

Antall lyttere til podkasten.