Velfungerende boligmarked

I 2022 har Eiendom Norge gjort et viktig arbeid for et stabilt og trygt boligmarked.

Av Grethe Wittenberg Meier

Styreleder i Eiendom Norge og administrerende direktør i Privatmegleren AS

Etter nesten to år med pandemi og antibac ble smittvernsregel opphevet i februar og erstattet med en ny krise  – krigen i Ukraina.

 

Pandemien stimulerte boligmarkedet i mange land, også Norge.

 

Trolig vil det gå flere år før vi får de volumene vi så i 2020 og 2021 i boligmarkedet og fritidsboligmarkedet.

 

Nå er vi over i en ny virkelighet.

I kjølvannet av nullrente og økt sparing, kom dyrtiden og normalisering av renten i 2022. Da ble utlånsforskriften utgått på dato.

Styreleder Grete Wittenberg Meier i forbindelsen slipp av Eiendom Norges boligprisstatistikk.

Å bevare den norske boligmodellen og å sørge for at nye generasjoner bli boligeiere, er blant Eiendom Norges viktigste saker .

 

En utlånsforskrift som hindrer dette har derfor stått øverst på agendaen i 2022.

 

Utlånsforskriften har utspilt sin rolle.

 

Da forskriften ble innført i 2015 var det lave renter og relativt lave kostnader.

 

I 2022 har vi gått inn i dyrtid og renten marsjerer oppover.

 

En midlertidig forskrift laget for lave renter bør derfor fjernes.

 

Grethe W. Meier på Eiendom Norge konferansen 2022. Foto: Johnny Vaet Nordskog.

Bærekraftig boligmarked

 

Korona-pandemien viste oss viktigheten og verdien av god, presis og rask informasjon om boligmarkedets utvikling, samt hvor viktig bransjens samling i Eiendom Norge er.

Dette bidro til at vi ikke fikk en krise i boligmarkedet.

 

Historisk har boligmarkedet vært gjenstand for en rekke finansielle kriser både nasjonalt og internasjonalt. Senest med den globale finanskrisen i 2007-08.

 

I Norge minnes mange med skrekk bankkrisen på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet.

 

For økonomien, samfunnet, den enkelte boligeier og selvfølgelig også eiendomsmeglingsbransjen er det viktig at finansielle kriser ikke oppstår.

 

Her spiller vi en viktig rolle og finansiell stabilitet er derfor en vesentlig del av et bærekraftig boligmarked.

 

Ingen og spesielt ikke vi, er tjent et volatilt bolig- og eiendomsmarkedet.

 

Både kort og lang sikt er alle parter best tjent med et stabilt boligmarked.

Skjemdump fra Dagsnytt atten 3. oktober 2022 om utlånsforskriften.

Viktig politisk arbeid

 

Eiendom Norge har jobbet for å avskaffe forskriften, men også pekt på enkelte punkter som er viktigere å moderere enn andre.

 

Mens debatten gikk om å stramme inn ytterligere, ville det fra nyttår 1. januar 2023 bli innført endringer i Finansavtaleloven.

 

Bankenes frarådningsplikt til låntagere uten tilstrekkelig kredittevne ble endret til en plikt om å avslå disse søkerne.

 

Denne avslagsplikten i kombinasjon med kredittrasjonering via utlånsforskriften ville gjøre det betydelig vanskeligere for mange å få boliglån i Norge.

 

Bankene vil måtte gi mange som i dag får boliglån på fleksibilitetskvoten avslag.

 

Finanstilsynet anbefalte Finansdepartementet å stramme inn forskriften ytterligere.

Da svarte Eiendom Norge at forskriften måtte avskaffes ettersom rentenivået er normalisert og ny finansavtalelov trer i kraft.

Eiendom Norge møtte så tilsynet i debatt på Dagsnytt Atten samme dag.

 

Eiendom Norge sa i høring om statsbudsjettet i Finanskomiteen 25. oktober at det ligger et ekstra stort ansvar i politikernes hender.

 

11. november møtte Eiendom Norge opp i Stortingshøring med samme budskap: Utlånsforskriften har utspilt sin rolle.

 

Bildet viser styreleder i Eiendom Norge

Grethe Wittenberg Meier. Styreleder Eiendom Norge og administrerende direktør Privatmegleren AS

Målrettet arbeid gir resultat

 

9. desember 2022 hadde Eiendom Norge møte med finansministeren for å snakke om flere politiske saker som er viktige for bransjen.

 

Et av temaene var utlånsforskriften.

 

Senere samme dag sendte Finansdepartementet ut en pressemelding: Utlånsforskriften videreføres med moderate lettelser.

 

Dette viser hvor viktig det er med målrettet politisk arbeid med en samlet bransje i ryggen.