Bevegelser i boligmarkedet

2021 ble et nytt rekordår i boligmarkedet.

Av Henning Lauridsen

Administrerende direktør i Eiendom Norge

2021 fortsatte der 2020 sluttet.

Aktiviteten i boligmarkedet har vært rekordhøy, og midtveis i desember 2021 passerte vi 100 000 solgte brukte boliger i Norge.

Økt etterspørsel etter bolig og fritidsbolig, samt at eiendomsmeglingsbransjen har klart å opprettholde en smittefri bolighandel er mye av forklaringen.

Egen bolig og fritidsbolig er blitt enda viktigere for nordmenn under pandemien.

 

Fasiten ble en prisoppgang på 5,2 prosent nasjonalt og 102.596 bruktboliger solgt gjennom året.

 

Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i løpet av ett år.

 

Også i fritidsboligmarkedet vedvarte den store aktiviteten.

 

Med 8549 solgte brukthytter endte vi godt over nivåene rundt 6000 fra før pandemien, men litt under nivået fra 2020.

 

I 2021 har boligprisene utviklet seg sterkt med unntak av hovedstaden.

 

Sterkest utvikling i 2021 fikk Bodø/m Fauske med en oppgang på 13,3 prosent etterfulgt av Kristiansand med 9 prosent og Trondheim med 8,7 prosent.

 

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 2021 med en oppgang på 2,2 prosent etterfulgt av Ålesund m/omegn på 3,7 prosent.

Sentralbanksjef Øystein Olsen startet normaliseringen av styringsrenten.

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen på Eiendom Norge konferansen 2021. Foto: Eiendom Norge.

Sett vi bakspeilet har det vært det to store drivere til boligprisutviklingen under pandemien:

 

Nullrente-beslutning 7. mai 2020 og økt boligetterspørsel under pandemien.

 

Høsten 2021 startet Norges Bank normalisering av renten, og styringsrenten ble satt opp i september og desember.

 

Det er varslet ytterligere renteøkninger i 2022 som følge av blant annet markant høyere inflasjon både i Norge og internasjonalt.

 

Det gjør at vi venter mer moderat boligprisutvikling i 2022.

 

Bedre og mer digitalt boligmarked

 

Eiendom Norges viktigste sak er å gjøre verdens beste boligmarked enda bedre, og i 2021 har vi tatt flere steg på veien.

 

Elektronisk tinglysning, som vår fagsjef Hanne Nordskog-Inger har jobbet med siden 2014, flyr.

 

Hun var sammen med bank- og finansnæringens infrastrukturselskap (BITS) en av initiativtakerne til digital samhandling i bolighandelen.

 

Nå kommer gevinstene.

 

I 2021 ble over 40% av bolighandlene tinglyst digitalt.

 

Dette gjør boligmarkedet tryggere, mer effektivt og mer bærekraftig for myndighetene, bransjen og forbrukerne.

 

Nesten all informasjon som måtte sendes ble sendt via post. Nå er det meste av dette blitt digitalt.

Det som kan digitaliseres i bolighandelen skal digitaliseres.

 

Fra åpningen av Altinn som kommunikasjonsplattform mellom bank og eiendomsmegler i 2019.

Nytt lovverk

 

Den 1. januar 2022 trådte den nye avhendingsloven i kraft.

 

Vi er selvsagt skuffet over at nye regjeringen ikke reverserte lovendringen, i tråd med hvordan Ap, Sp og SV stemte i Stortinget i 2019.

 

Men når dette er blitt situasjon skal vi gjøre vårt beste for at de nye reglene blir implementert så godt som mulig.

 

Like fullt må vi vente at det blir noe mer konflikter i bolighandelen i 2022 og økte kostnader på grunn av høyere risiko for selger.

 

Vi vil følge implementering tett i dialog med regjeringen, og vi er fornøyd med at regjeringen har forsikret om de vil gjøre endringer i regelverket, hvis det skal vise seg å skape problemer i markedet.

Fagsjef Hanne Nordskog-Inger ved overleveringen av NOUen om ny lov om eiendomsmegling i juni 2021.

Snart ny lov om eiendomsmegling

 

I juni 2021 leverte det regjeringsoppnevnte utvalget sin NOU med forslag til endringer av lov om eiendomsmegling.

 

Vi er svært tilfredse med det grundige arbeidet som utvalget har utført.

 

Det var Eiendom Norge som i 2015 tok initiativ til en revidering av lov om eiendomsmegling med 28 forenklings- og forbedringsforslag som ble overlevert daværende finansminister Siv Jensen (Frp).

 

Med dagens NOU har vi fått gehør for de fleste forslagene våre.

 

Utvalgets forslag innebærer en forbedring av transaksjonssystemet for kjøp og salg av bolig og eiendom i Norge, og øker forbrukertrygghet i det norske boligmarkedet. Dette er svært positivt da kjøp av bolig er den desidert største investeringen nordmenn gjør i livet.

 

En svært viktig sak for oss i 2022 blir å følge forslagene gjennom lovbehandling i Stortinget.

Eiendomsmeglingsutvalget Utvalget på sitt første møte 10. desember 2019. Bak fra venstre: Espen Moen (leder), Terje Bergem, André Anundsen, Olav Kasland, Carsten Pihl og Hans Henrik Edlund. Foran fra venstre: Aarne Røvik (sekretariatet), Tonje Skjelbostad, Hanne Nordskog-Inger, Julija Pauriene, Anne-Kari Tuv, Hilde Hauge og Marit Skjevling (sekretariatet). Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet