Nytt mønster i boligmarkedet

2023 ble et enda et år med store svingninger i boligprisene.

Av Henning Lauridsen

Administrerende direktør i Eiendom Norge

Boligprisutviklingen i 2023 endte med en moderat oppgang på 0,5 prosent.

Den moderate prisoppgangen til tross. I likhet med i 2022 var det også i 2023 store svingninger i boligprisutviklingen gjennom året.

Fra januar til mai steg boligprisene i Norge med 7,7 prosent, for så å falle tilbake ut året.

– Med en vekst i konsumprisene i 2023 på mellom 4 og 5 prosent innebærer dette at bolig reelt sett har blitt billigere i løpet av 2023.

 

Eiendom Norge direktør Henning Lauridsen og Finans Norges direktør Kari Olsrud Moen i Finans Norges på Boligkonferansen høsten 2023. Foto: Eiendom Norge.

Til tross for en moderat utvikling holdt omsetningen i bruktboligmarkedet stand.

 

Det ble både både solgt og lagt ut omtrent like mange bruktboliger for salg i 2023 som i 2022.

 

Mens bruktboligmarkedet er stabilt, er nyboligsalget nær halvert siden toppen sommeren 2022.

 

Med hele 14 renteøkninger siden oktober 2021 og nullrenten og en økning i styringsrenten på 1,75 prosent i 2023 alene har bruktboligmarkedet klart seg overraskende bra.

 

Boligkrisen finner vi derimot i nyboligmarkedet, hvor salget av nye boliger ifølge Boligprodusentene ble på om lag 13000 i 2023.

 

Det er halvering siden toppen sommeren 2022 og langt under det demografiske boligbehovet.

 

Og her det mange ting som har truffet markedet samtidig. Høyere materialpriser under pandemien, inflasjon og svak krone og ikke minst høyere rente.

 

Gjennom 2023 har nettopp å sette boligkrisen og konsekvensene av det svak nyboligsalget for boligprisene, økonomien og samfunnet vært en prioritert sak.

Boligbygging var tema da tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg (H) gjestet Boligbobla i april 2023.

Erna Solberg på besøk i Boligbobla i april 2023. Foto: Eiendom Norge.

Boligkrisen

Gjennom hele 2023 har å få boligkrisen på dagsorden vært et mål. Vårt budskap har vært at svikten i nyboligsalget nå vil gi emn boligkrise i årene som kommer når boligene det er et behov for ikke blir bygget.

 

Et søk i nyhetsarkivet Atkekst gir også bevis på at begrepet har fått fotfeste i offentlighet, men økning fra 77 treff i 2022 til 322 i 2023.

 

I tillegg til å ha fremmet dette budskapet i mediene, har vi også jobbet mot politikerne, og da særlig med kriseforståelsen i regjeringen.

 

Da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober 2023 ble det åpenbart for oss at det betydelig svakheter med modell-apparatet til Finansdepartement og SSB når det gjelder måten de estimerer boliginvesteringene i økonomien på.

 

Regjeringens anslag for boliginvesteringene i budskapet var et moderat fall på 4 prosent etter et fall på 15 prosent i 2022. Etter vårt skjønn var et slik scenario helt usannsynlig når nyboligsalget har falt sammenhengende siden sommeren 2022.

 

Dette fordi en solgt bolig i dag først regnskapsføres når den overleveres kjøper om 2-3 år. Dette betyr at statistikken over nyboligsalget har forklaringskraft for hvordan nivået på boliginvesteringene blir i fremover.

 

I et møte med finansminister Trygve Magnus Slagvold Vedum (Sp) i november la vi frem vårt syn.

 

 

Møte med finansminster Vedum (Sp) i november 2023. Foto: Eiendom Norge

Viktige saker i 2023

 

Skattelovutvalgets forslag til boligskatt blir  derfor en viktig sak for i 2023.

Dessuten skal vi jobbe videre med mange andre viktige saker for eiendomsmeglingsbransjen, boligmarkedet, forbrukere og norsk økonomi.

 

Spesielt viktig blir den videre veien for den nye loven om eiendomsmegling som Solberg-regjeringen startet.

Her er det lagt et godt grunnlag med NOUen som ble levert i 2021, men det er enda uklart hvordan en Støre-regjeringen vil følge opp denne.

 

Finansministeren kunne i desember 2022 orientere oss om at det fortsatt jobbes med et denne i departementet.

 

Enda bedre boligmarked

 

Vår viktigste sak er å gjøre verdens beste boligmarked enda bedre, og også i 2023 flere steg på veien.

 

Elektronisk tinglysning som vår fagsjef Hanne Nordskog-Inger har jobbet med siden 2014 flyr stadig beder, og i år blir over 50% av bolighandlene tinglyst digitalt.

 

Dette gjør boligmarkedet tryggere, mer effektivt og mer bærekraftig.