Nytt mønster i boligmarkedet

2023 ble et enda et år med store svingninger i boligprisene.

Av Henning Lauridsen

Administrerende direktør i Eiendom Norge

Boligprisutviklingen i 2023 endte med en moderat oppgang på 0,5 prosent.

Den moderate prisoppgangen til tross. I likhet med i 2022 var det også i 2023 store svingninger i boligprisutviklingen gjennom året.

Fra januar til mai steg boligprisene i Norge med 7,7 prosent, for så å falle tilbake ut året.

– Med en vekst i konsumprisene i 2023 på mellom 4 og 5 prosent innebærer dette at bolig reelt sett har blitt billigere i løpet av 2023.

 

Eiendom Norge direktør Henning Lauridsen og Finans Norges direktør Kari Olsrud Moen i Finans Norges på deres felles boligkonferansen høsten 2023. Foto: Eiendom Norge.

Til tross for en moderat utvikling holdt omsetningen i bruktboligmarkedet stand.

 

Det ble både både solgt og lagt ut omtrent like mange bruktboliger for salg i 2023 som i 2022.

 

Mens bruktboligmarkedet er stabilt, har nyboligsalget ble nær halvert siden toppen sommeren 2022.

 

Med hele 14 renteøkninger siden oktober 2021 og nullrenten og en økning i styringsrenten på 1,75 prosent i 2023 alene har bruktboligmarkedet klart seg overraskende bra.

Boligkrisen finner vi derimot i nyboligmarkedet, hvor salget av nye boliger ifølge Boligprodusentene ble på om lag 13000 i 2023.

Det er halvering siden toppen sommeren 2022 og lavt under det rente demografiske boligbehovet.

Og her det mange ting som har truffet markedet samtidig. Høyere materialpriser under pandemien, inflasjon og svak krone og ikke minst høyere rente.

 

Gjennom 2023 har nettopp å sette boligkrisen og konsekvensene av det svak nyboligsalget for boligprisene, økonomien og samfunnet vært en prioritert sak.

Boligbygging var tema da tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg (H) gjestet Boligbobla.

Erna Solberg på besøk i Boligbobla i april 2023. Foto: Eiendom Norge.

Boligkrisen

Gjennom hele 2023 har å få boligkrisen på dagsorden vært et mål.

 

Vi er glade for at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lyttet til oss.

 

Stresstest av låntakere på 5 prosentpoeng på toppen av en så høy rente ville hatt en svært negativ virkning på kredittgivningen og boligmarkedet.

Dette understreket vi både i vårt høringssvar, i mediene og i et møte med Vedum samme dag som beslutningen ble offentliggjort.

 

Selv om vårt primære råd var å avskaffe forskriften, var lettelsene en klok beslutning av Vedum, da Finanstilsynet ville stramme inn og mange anbefalte status quo.

 

Slag om boligbeskatningen
Mindre klokt var imidlertid Skatteutvalgets råd til finansministeren.

 

Skatteutvalget og professor Ragnar Torviks forslag om en betydelig skjerpelse av beskatningen av nordmenns boliger og fritidsboliger er uklokt.

 

Vi har hørt dette en rekke ganger før både fra samfunnsøkonomene og NHO.

Det paradoksale med dette synspunktet er at det vil gi mer ulikhet, stikk i strid med intensjonen.

 

Derfor skal man tenke seg grundig om før man endrer boligbeskatningen.

Svekkes eierlinjen kan det fort gjøre formuesfordelingen i Norge større i favør av kapitaleierne.

 

Vi i Eiendom Norge er derimot ikke imot endringer av boligbeskatningen.

Men vi mener dagens nivå er høyt nok, da beskatningen av bolig er økt mye det siste tiåret med høyere inntekt fra dokumentavgiften og mer bruk av kommunal eiendomsskatt.

 

 

Eiendom Norges Henning Lauridsen møter sjefsøkonom Øystein Dørum til debatt om boligskatt på Dagnytt 18. Foto: Skjermdump nrk.no

Viktige saker i 2023

 

Skattelovutvalgets forslag til boligskatt blir  derfor en viktig sak for i 2023.

Dessuten skal vi jobbe videre med mange andre viktige saker for eiendomsmeglingsbransjen, boligmarkedet, forbrukere og norsk økonomi.

 

Spesielt viktig blir den videre veien for den nye loven om eiendomsmegling som Solberg-regjeringen startet.

Her er det lagt et godt grunnlag med NOUen som ble levert i 2021, men det er enda uklart hvordan en Støre-regjeringen vil følge opp denne.

 

Finansministeren kunne i desember 2022 orientere oss om at det fortsatt jobbes med et denne i departementet.

 

Enda bedre boligmarked

 

Vår viktigste sak er å gjøre verdens beste boligmarked enda bedre, og også i 2023 flere steg på veien.

 

Elektronisk tinglysning som vår fagsjef Hanne Nordskog-Inger har jobbet med siden 2014 flyr stadig beder, og i år blir over 50% av bolighandlene tinglyst digitalt.

 

Dette gjør boligmarkedet tryggere, mer effektivt og mer bærekraftig.