Sterkere sammen

Pandemien har vist oss viktigheten av samarbeidet gjennom Eiendom Norge.

Av Grethe Wittenberg Meier

Styreleder i Eiendom Norge og administrerende direktør i Privatmegleren AS

Om vi ikke visste det før, så fikk vi det bekreftet i 2020:

Eiendom Norge gjør et viktig arbeid for bransjen, den enkelte eiendomsmegler, boligselgere- og kjøpere – og i sum hele det norske samfunnet.

Paneldebatt om boliglånsforskriften på Eiendom Norge og Finans Norges boligkonferansen i oktober 2020. Fra venstre: Leder av Personal Banking, Randi Marjama, Nordea Norge og administrerende direktør Grethe W. Meier, Privatmegleren. Foto: Peder Tollersrud.

Boligmarkedet og eiendomsmeglingsbransjen er som Finanstilsynet vedtok i mars 2020 samfunnskritisk.

 

Eiendomsmeglingsforetakene har i 2021 i 20 år organisert eiendomsmeglingsforetakene.

Først fra 2001 som eier og utgiver av boligprisstatistikken og hovedsakelig styredrevet, og siden fra 2013 som en fullverdig bransjeorganisasjon drevet av en kompetent administrasjon.

 

Løftet organisasjonen har gjort siden 2013 har vært formidabelt, og jeg stolt over alt det gode arbeidet administrasjonen utfører i samråd med både styret og fagutvalget.

 

Posisjon i politikken

 

Eiendom Norge har gjort boligpolitiske spørsmål viktigere i Norge, og spesielt satt bransjen i en viktig posisjon når det gjelder lovarbeidet for eiendomshandelen.

 

Her er det særlig det faglige og strategiske arbeidet som har bidratt til at Finansdepartementet høsten 2019 satte ned et lovutvalg for å utrede endringer av lov om eiendomsmegling jeg har i tankene. Utfallet av dette utvalget blir en viktig sak i 2021.

 

Jeg er stolt av å ha vært styreleder i Eiendom Norge de siste årene. Og det gleder meg stadig å se fruktene av det gode samarbeidet i eiendomsmeglingsbransjen gjennom organisasjonen.

 

 

Vi samarbeider der vi kan, og konkurrerer der vi må.

 

Innspilling av Boligbobla under nedstengningen i mars.

 

Rask respons

 

Uten organiseringen i Eiendom Norge hadde bransjen og de enkelte foretakene stått svakere, noe koronautbruddet bekreftet.

 

Det gode og raske arbeidet Eiendom Norge la ned de hektiske, dramatiske og ikke minst usikre dagene forut, under og etter nedstengingen av Norge den 12. mars 2020 ble avgjørende for at vi kunne drive smittefri eiendomshandel.

 

Allerede 13. mars, dagen etter regjeringen stengte ned landet, var Eiendom Norge ute med sine korona-retningslinjer for eiendomshandelen.

 

Jeg nøler ikke med å karakterisere dette som suksesshistorie, for så vidt meg bekjent har det ikke vært et eneste virusutbruddet i forbindelsen med bolighandelen.

 

At vi skulle få fortsette med eiendomshandelen under pandemien var ingen selvfølge.

 

Erfaringer fra finanskrisen

 

Frykten blant folk var på dette tidspunktet var stor, og usikkerheten rundt virusets egenart var enorm. Eksempelvis forbød myndighetene i Storbritannia eiendomshandel. Og mye takket være Eiendom Norges koronaretningslinjer har vi unngått en slik situasjon i Norge.

 

Det er ingen selvfølge, når vi ser at mange bransjer i praksis har fått næringsforbud under pandemien.

 

I mars 2020 var ikke bare retningslinjene for smittefri bolighandel avgjørende; det var også informasjonen om hvordan markedet utviklet seg.

 

Beslutningen om å rapportere om utviklingen i boligmarkedet gjennom mars måned uavhengig av slippene av boligprisstatistikken var svært klokt. Det bygget tillit til markedet både hos forbrukere, næringsaktørene og myndighetene.

 

Eiendom Norge brukte erfaringene fra finanskrisen for å unngå en lignende situasjon. Den gang fattet aktørene individuelt rasjonelle valg som ble kollektiv irrasjonelle.

Finans Norge-direktør Idar Kreutzer og Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen på deres felles boligkonferanse i oktober 2020. Foto: Peder E. Tollersrud.

Jeg er glad og takknemlig for at den informasjonen Eiendom Norge delte med det norske samfunnet gjorde at vi unngikk en tilsvarende situasjon i boligmarkedet, da både prisene og volum stupte.

 

Bildet viser styreleder i Eiendom Norge

Grethe Wittenberg Meier. Styreleder Eiendom Norge og administrerende direktør Privatmegleren AS

 

Å unngå et slikt scenario var viktig både for enkelte i markedet, men også bransjen, finansnæringen, myndigheten og norsk økonomi. Finanskrisen viste oss viktigheten av boligmarkedet i realøkonomien.

 

 

Sett i ettertid var håndtering av situasjonen både i bransjen, Eiendom Norge og hos myndighetene svært god, og utrolig nok var boligmarkedet allerede ved inngangen til juni tilbake.

 

Fallet i prisene og omsetningen var hentet inn igjen.

 

Nettopp det er rart å tenke på sett i lys av situasjonen vi har hatt i boligmarkedet siden sommeren 2020 med en kraftig oppgang i priser og omsetning.

 

Korona-pandemien har vist oss viktigheten av samarbeidet i eiendomsmeglingsbransjen gjennom Eiendom Norge.

 

Sammen står vi sterkere.