KOMMUNIKASJON

Eiendom Norge er en av landets mest omtalte organisasjoner.

Hver nordmann konsumerte i 2020 i snitt 75 medieoppslag om eller med Eiendom Norge.

Antall medieoppslag i 2020 økte med 21 % fra 2019.

Det er stor interesse for Eiendom Norges pressekonferanser. Foto: Peder E. Tollersrud.

Boligprisstatistikken er navet i Eiendom Norge kommunikasjon og posisjon i det norske samfunnet.

Interessen for boligmarkedet er normalt stor i Norge.

 

Koronapandemien gjorde interessen for boligmarkedet enda større, og i takt med det kraftige skiftet i markedet i mars og april 2020 økte også omtalen av Eiendom Norge.

 

Mars og april pleier å være måneder med litt mindre interesse for Eiendom Norges boligprisstatistikk. I 2020 ble disse månedene blant månendene med mest omtale.

 

 

Samlet økte omtalen av foreningen fra 3042 medieoppslag i 2019 til 3681 medieoppslag i 2020.

 

Verdien av omtalen er estimert av Retriever til 220 millioner kroner målt som annonsepriser.

 

 

Stort informasjonsbehov

 

Informasjonsbehovet og usikkerheten i boligmarkedet var enorm i kjølvannet av nedstengningen av Norge. Det ble derfor besluttet av Eiendom Norges styre at foreningen i mars i samarbeid med Eiendomsverdi skulle utgi ukentlig statistikk fra boligmarkedet.

 

Dette fikk stort gjennomslag, og bidro trolig også til å redusere usikkerheten i markedet.

 

På grunn av den kraftig økningen i omsetninger av fritidsbolig lagde Eiendom Norge også ytterligere en fritidboligprisstatistikk høsten 2020.

Henning Lauridsen på Nrk Debatten i oktober 2020. Skjermbilde: Nrk.no

Politisk profilering

 

Utgiverrollen av boligprisstatistikken legger også grunnlaget for foreningens politiske arbeid. Gjennom året jobbet vi også mer flere saker som fikk stor oppmerksomhet i mediene.

 

I mars og april var det flere saker som vekket stor oppmerksomhet. Det gjaldt særlig Eiendom Norges retningslinjer for smittefri bolighandel, lettelser i boliglånsforskriften og viktigheten av å opprettholde mellomfinansiering av bolig under pandemien, samt tilstrekkelig boligbygging.

 

I oktober lagde NRK Debatten et program om boligmarkedet og boligpolitikk, hvor Eiendom Norge bidro med mye bakgrunnsstoff, samt av Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen deltok i panel. I løpet av høsten 2020 var det også stor debatt om innretningen av den nye utlånsreguleringen i forbindelse med at boliglånsforskriften løp ut 31. desember 2020.

 

Nytt i 2020 er at vi har utvidet slipp av sykepleierindeksen i samarbeid med Eiendomsverdi. Denne slippes nå hver halvår med egen presentasjon av analytiker Anders Lund og boligdebatt.

Sykepleierindeksen har blitt en viktig referanse i ordskifte om boligpolitikk i Norge, og med disse slippene har indeksen blitt enda mer sentral premissgiver.

Anders Lund i Eiendomsverdi AS presenterer sykepleierindeksen i september 2020. Foto: Peder E. Tollersrud/Eiendom Norge.

Aktualitet viktigere

 

Siden 2015 har NTB strømmet den månedlige pressekonferansen, og fra og med desember 2017 har også Eiendom Norge sendt den på Facebook og eiendomnorge.no. Siden september 2020 har Eiendom Norge investert i høyere kvalitet på sendingen, og vår egen sending produseres nå også av NTB.

 

NTB distribuerer sin sending til mange medier og denne er blitt stadig viktigere i dekningen av boligprisstatistikken. I tillegg sender også NRK og TV2 ofte hele eller deler av pressekonferansen.

 

Dette har gjort aktualitetsaspektet ved statistikken viktigere, og medieoppmerksomheten i forbindelsen med selve slippet av de månedlige tallene blir dekket stadig bredere når det skjer. Omtalen i kjølvannet av slippet har som følge av dette endret noe karakter. Dette gjelder særlig de tradisjonelle papirmediene, som nå i større grad vinkler omtale av statistikken dagen derpå i papiravisen med forbrukerstoff og/eller analyse- og makroperspektiv.

Konjunkturmønster 

 

Gjennom året følger mediedekningen et klart mønster med en topp med publiseringen av boligprisstatistikken den tredje virkedagen hver måned, og i snitt skaper pressemeldingen og pressekonferansen for statistikken om lag 100 medieoppslag per måned.

 

Interessen for statistikken er imidlertid konjunkturavhengig. Uro i boligmarkedet eller oppsiktsvekkende tall gir stor oppmerksomhet, på lik linje med at interessen er mindre om sommeren når det er lite aktivitet i boligmarkedet.

 

I tillegg får Eiendom Norges øvrig statistikker mye oppmerksomhet. Det gjelder særlig fritidsboligprisstatistikken og regionsrapportene. Strategisk er det et mål at disse statistikkene skal legge til rette for ansatte hos våre medlemmer får profilere seg i mediene.

Våre egne kanaler

Eiendom Norge kommuniserer med jevn frekvens til våre medlemmer og følgere via våre nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier.

Fra 1. januar til 31. desember 2020 hadde eiendomnorge.no nesten 360 000 unike besøkende – en oppgang på om lag 50 prosent fra 2019.

 

Statistikk er trafikkdriver

 

1. november 2019 lanserte vi nye nettsider med en forbedret statistikk-portal. Trafikken på nettsiden har mangedoblet seg hver måned fra om med lanseringen av de nye sidene. Statistikk-portalen står for om lag 40 prosent av den samlede trafikken på nettsiden.

 

Våre nyhetsbrev er en viktig kilde til å spre informasjon og å drive trafikk til nettsiden, og i 2020 sendte vi en rekke eksterne nyhetsbrev. Cirka 3100 personer abonnerer på disse nyhetsbrevene. Leserfrekvensen er på om lag 35 prosent.

 

 

 

Flere følgere

 

Eiendom Norge er aktivt til stede i sosiale medier, henholdsvis Twitter, Facebook og Linkedin.

 

I løpet av året som har gått har Eiendom Norge fått en økning i antall følgere på Twitter fra 2530 1. januar til 2702 følgere 31. desember 2020.

 

Eiendom Norges Linkedin-profil økte kraftig fra 1729 følgere 1. januar til 3086 følgere den 31. desember 2020.

 

Eiendom Norge begynte høsten 2017 å profilere foreningen på Facebook. Siden hadde ved utgangen av året 1331 følgere.

 

 

Boligbobla 2020 30 000
Boligbobla 2019 25 000

Antall lyttere til podkasten.

Boligbobla når flere

 

I 2020 ble det produsert 14 episoder. Podkasten fikk omlag 30 000 lytt i 2020, en økning på omlag 20 prosent fra 2019.

 

Særlig stor var interessen for episodene vi lagde under koronapandemien i mars og april. Men jevnt over har lyttertallene også økt, og i løpet av året er også podkasten blitt registert på Podtoppen over Norges mest lyttede podkaster. Lyttertallene ligger på nivå med podkaster produsert av store mediehus.

Innspilling av Boligbobla før koronautbruddet. Tema var tredje boligsektor. Byutviklingsbyråd i Oslo Hanna Marcussen (MDG) og forsker Gro Sandkjær Hanssen, Oslo Met var gjester.

Bransjens omdømme

I 2020 var det Eie Eiendomsmegling som toppet omdømmekåringen innen eiendomsmegling i den anerkjente omdømme- og merkevareundersøkelsen Norsk Kundebarometer utført av Handelshøyskolen BI.

I 2020 viste eiendomsmeglingsbransjen til svært sterke resultater. Samtlige av de fire meglerhusene som er målt befinner seg over 70 poeng i tilfredshet.

 

Stina Bredal-Rørvik i Eie.

 

Eie best i bransjen

 

I år er det Eie Eiendomsmegling som troner på toppen blant eiendomsmegingsforetakene. Meglerhuset fikk en poengsum på 79,6 i tilfredshet. Det er første gang Eie er med i undersøkelsen. Poengsummen er høyere enn noe eiendomsmeglingsforetak har målt de siste fem årene.

 

– Vi er stolte og ydmyke over å ha Norges mest fornøyde boligkunder, og ikke minst at vi er første meglerkjede som noen gang har kommet så høyt på totallisten. Det er gøy at vi trekker opp snittet, slik at eiendomsmegling som bransje kommer høyere på målingene. Profesjonell rådgivning står høyt i Eie. Vi takker for tilliten kundene gir oss ved å la oss selge det mest verdifulle de eier, sier markedssjef Stina Bredal-Rørvik i Eie.

 

På andreplass finner vi Eiendomsmegler Krogsveen på 76,4 poeng.

 

Av de øvrige eiendomsmeglingsforetakene fikk Aktiv en poengsum på 75,4 og DNB Eiendom en poengsum på 72,8.

 

Under er en oversikt over eiendomsmeglingsforetakene sin poengsum i kundetilfredshet de siste fem årene. Tallene viser at det har vært et svært sterkt år for bransjen.

Vinmonopolet på topp

I 2020 er det Vinmonopolet som topper Norsk Kundebarometer med en poengsum på 85,0 poeng. De topper listen foran OneCall og Finn.no

 

– Konkurransen i toppen av årets Norsk Kundebarometer er knallhard, konstaterer Pål Rasmus Silseth, prosjektleder for Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI i en pressemelding. Finn, som toppet listen for tre år siden, klatret altså i år tilbake på pallen med en kundetilfredshet på 83,2 poeng.

 

Om Norsk Kundebarometer

Norsk Kundebarometer er et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI som gjennom tjue år har målt tilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

 

Norstat har på oppdrag fra Norsk Kundebarometer spurt 6320 forbrukere om hvor godt fornøyd de er med bedrifter de er faste kunder hos. Til sammen har disse gitt 15.583 bedriftsvurderinger. Undersøkelsen omfatter til sammen 153 bedrifter som selger varer eller tjenester som betyr mye for folks privatøkonomi.

 

NB: Kun fire eiendomsmeglingsforetak var med på undersøkelsen i år.