KOMMUNIKASJON

Eiendom Norge er en av landets mest omtalte organisasjoner.

Hver nordmann konsumerte i 2022 i snitt 87 medieoppslag om eller med Eiendom Norge.

Antall medieoppslag i 2022 økte med 8 % fra 2021.

Det er stor interesse for Eiendom Norges pressekonferanser. Her intervjues Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen av NRK Dagsrevyen. Foto: Eiendom Norge.

Boligprisstatistikken er navet i Eiendom Norges kommunikasjon og posisjon i det norske samfunnet.

Interessen for boligmarkedet er normalt stor i Norge, men koronapandemien har gjort interessen for boligmarkedet enda større.

 

Fra 2019 til 2020 økte antall medieoppslag om eller med Eiendom Norge med 20 prosent og i 2021 med ytterligere 3 prosent.

 

Gjennom 2022 var det store svingninger i boligprisutviklingen, samt flere omdiskuterte saker. Omtalen av foreningen økte med 8 prosent fra 2021.

 

 

Samlet økte omtalen av foreningen fra 3790 medieoppslag i 2021 til 4124 medieoppslag i 2022.

 

Verdien av omtalen er estimert av Retriever til omlag 183 millioner kroner målt som annonsepriser.

 

 

Pressekonferanser
Eiendom Norge arrangerte 12 pressekonferanser for den månedlig boligprisstatistikken i 2022.

 

I tillegg ble det arrangert pressekonferanse for fritidsboligprisstatistikken i februar og prognosen for boligmarkedet i desember.

 

Det ble også arrangert presseslipp for Sykepleierindeksen i samarbeid med Eiendomsverdi i januar og august under Arendalsuka.

 

Daværende boligminister Bjørn Arild Gram (Sp) lansering av Sykepleierindeksen H2 2021 i januar 2022. Foto: Eiendom Norge.

Politisk profilering

 

Utgiverrollen av boligprisstatistikken legger også grunnlaget for foreningens politiske arbeid. Gjennom året jobbet vi også mer flere saker som fikk stor oppmerksomhet i mediene.

 

I 2022 har vi blant annet profilert oss på effekter av avhendingsloven i boligmarkedet, økonomisk kriminalitet og hvitvasking i eiendomsmarkedet, regulering av leiemarkedet, utlånsreguleringen, finans- og pengepolitikk, tilstrekkelig boligbygging og boligbeskatningen.

I 28. november 2022 deltok Henning Lauridsen på Dagsnytt 18 på Nrk hvor han diskuterte utlånsforskriften med Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket.

 

Eiendom Norge er en viktig kilde til kunnskap om boligmarkedet og boligpolitikk. Skjermdump fra Nrk.no

Aktualitet viktigere

 

Siden 2015 har NTB strømmet den månedlige pressekonferansen, og fra og med desember 2017 har også Eiendom Norge sendt den på Facebook og eiendomnorge.no. Siden september 2020 har Eiendom Norge investert i høyere kvalitet på sendingen, og vår egen sending produseres nå også av NTB. I 2021 har selve presentasjonen blitt forbedret med bevegelig grafikk.

 

NTB distribuerer sin sending til mange medier og denne er blitt stadig viktigere i dekningen av boligprisstatistikken. I tillegg sender også NRK og TV2 ofte hele eller deler av pressekonferansen.

 

Dette har gjort aktualitetsaspektet ved statistikken viktigere, og medieoppmerksomheten i forbindelsen med selve slippet av de månedlige tallene blir dekket stadig bredere når det skjer. Omtalen i kjølvannet av slippet har som følge av dette endret noe karakter. Dette gjelder særlig de tradisjonelle papirmediene, som nå i større grad vinkler omtale av statistikken dagen derpå i papiravisen med forbrukerstoff og/eller analyse- og makroperspektiv.

Konjunkturmønster 

 

Gjennom året følger mediedekningen et klart mønster med en topp med publiseringen av boligprisstatistikken den tredje virkedagen hver måned, og i snitt skaper pressemeldingen og pressekonferansen for statistikken om lag 100 medieoppslag per måned.

 

Interessen for statistikken er imidlertid konjunkturavhengig. Uro i boligmarkedet eller oppsiktsvekkende tall gir stor oppmerksomhet, på lik linje med at interessen er mindre om sommeren når det er lite aktivitet i boligmarkedet.

 

I tillegg får Eiendom Norges øvrig statistikker mye oppmerksomhet. Det gjelder særlig fritidsboligprisstatistikken og regionsrapportene. Strategisk er det et mål at disse statistikkene skal legge til rette for ansatte hos våre medlemmer får profilere seg i mediene.

Våre egne kanaler

Eiendom Norge kommuniserer med jevn frekvens til våre medlemmer og følgere via våre nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier.

Fra 1. januar til 31. desember 2022 hadde eiendomnorge.no nesten 390 000 unike besøkende – en nedgang på om lag 10 prosent fra 2021.

 

Statistikk-portalen står for om lag 40 prosent av den samlede trafikken på nettsiden.

 

Våre nyhetsbrev er en viktig kilde til å spre informasjon og å drive trafikk til nettsiden, og i 2022 sendte vi en rekke eksterne nyhetsbrev. Cirka 3100 personer abonnerer på disse nyhetsbrevene. Leserfrekvensen er på om lag 35 prosent.

 

 

 

Flere følgere

 

Eiendom Norge er aktivt til stede i sosiale medier, henholdsvis Twitter, Facebook, Linkedin og Instagram.

 

I løpet av året som har gått har Eiendom Norge fått en økning i antall følgere på Twitter fra 2954 til 3243.

 

Eiendom Norges LinkedIn-profil økte fra 3808 til 4597 følgere.

 

Eiendom Norges Facebook-profil økte fra 2209 til 2422 følgere.

 

På Instagram har Eiendom Norge 1417 følger opp fra 1325 i 2021.

Boligbobla 2022 45 000
Boligbobla 2021 35 000
Boligbobla 2020 30 000

Antall lyttere til podkasten.

Boligbobla når flere

 

I 2022 ble det produsert 15 episoder. Podkasten fikk om lag 45 000 lytt i 2022, en økning på nesten 30 prosent fra 2021.

 

Lyttertallene har nå stabilisert seg på et snitt over 2000 lytt per episode, og Boligbobla er en av Norges 200 mest lyttede podkaster. Den er høyt på listen over økonomipodkaster.

Innspilling av Boligbobla i desember 2022 med sjeføkonom Nejra Macic (Prognosesenteret) og seniorøkonom Sara Midtgaard (Handelsbanken).